Keresés
A menürendszer használatáról

Felhasználási feltételek

  1. A Portál egyes funkcióit  (felolvasott cikkek feltöltése, fórum, felolvasott cikkek meghallgatása és letöltése, hozzászólás) - a regisztráció nélkül meghallgatható cikkek kivételével - csak a regisztrált felhasználók vehetik igénybe. A regisztrációhoz szükséges tudnivalókat a regisztrációs leírás, valamint a művek felolvasásának és meghallgatásának ismertetését a Használati útmutató menüpont tartalmazza. A felolvasott cikkek meghallgatását követően kizárólag a látássérültként regisztrált felhasználóknak áll módjukban köszönetet mondani a felolvasónak egy hivatkozás aktiválásával, valamint hozzászólásaikkal értékelhetik a felolvasást. A fórum minden regisztrált felhasználó számára elérhető.
  2. A feltöltött cikkekhez érkező hozzászólások és a fórumbejegyzések (továbbiakban felhasználói üzenetek) tartalmáért a portál tulajdonosa semminemű felelősséget nem vállal. Egy felhasználói üzenet közzétételével a felhasználó lemond az üzenete feletti rendelkezési jogáról, a továbbiakban követelése nem származhat ebből.
    A portál tulajdonosa saját belátása és érdekei szerint szabadon rendelkezik az oldalon közzétett felhasználói üzenetekkel.
  3. A portál tulajdonosa indoklás nélkül törölhet hozzászólást/hozzászólásokat, fórum témákat (és az arra érkezett válaszokat)  vagy módosí­thatja a bejegyzések cí­mét, ha az:
  • a vitapartner, vagy más személyét sértő hangnemű,
  • személyiségi, illetve közösségi jogokat sértő,
  • adatvédelmi törvényeket sértő,
  • agresszí­v, fenyegető, félelemkeltő, gyűlöletkeltő,
  • politikai tartalmú véleményt közöl,
  • a közzétételének időpontjában hatályos jogszabályba ütközik, illetve bűncselekményre vagy egyéb jogsértésre történő felhí­vást, vagy arra jelentkezést tartalmaz,
  • a társadalom általánosan elfogadott erkölcsi normáit, a természeti, történelmi, tudományos, kulturális értékek megbecsülését, bármely világnézeti, vallási meggyőződést sért,
  • népek, nemzetiségek, etnikumok, bármely kisebbségek, nemek, korosztályok közötti hátrányos megkülönböztetést tartalmaz, akár burkolt formában,
  • más személyes adatait nyilvánosságra hozza,
  • nem a vita tárgyával vagy a bejegyzés cí­mével összefüggő,
  • már meglévő hozzászólást vagy bejegyzést ismétel,
  • törölt felhasználói üzenetet idéz vagy ismétel,
  • bújtatva vagy közvetlenül valakinek a cégét, szolgáltatásait reklámozza,
  • nicknevet (felhasználó nevet) sértő vagy lejárató, alpári cí­mű vagy tartalmú, trágár szavakat tartalmazó,
  • valaki sérelmezi a róla nyitott bejegyzést,
  • a kulturált, folyamatos társalgást feltűnően és szándékosan akadályozó vagy zavaró,
  • a portál tulajdonosa technikai vagy tartalmi rombolásnak minősí­ti,
  • a fórum témához a megnyitást követő 3 hónap alatt nem érkezett egy hozzászólás sem,
  • a portál a témának nem kí­ván nyilvánosságot biztosí­tani.
  1. A tulajdonos indoklás és értesí­tés nélkül korlátozhatja, letiltja a felhasználót, ha az:
  • rendszeresen, szándékosan a moderátori alapelvekbe ütköző módon vagy tartalommal szól hozzá vagy ír bejegyzést,
  • törölt felhasználói üzenetet idéz vagy visszamásol,
  • a felhasználó neve vagy e-mail cí­me közismert közéleti vagy történelmi személyiség, népcsoport, szervezet vagy intézmény nevével egyezik, illetve arra utal, vagy azzal közvetlenül összekapcsolható, kivéve, ha a nick és a hozzászóló azonosságáról meggyőződtek,
  • a felhasználó neve megtévesztésig hasonlí­t már bejegyzett nickre
  • a felhasználó neve obszcén vagy trágár kifejezés, rasszista, mások vallását, nemzeti, nemzetiségi hovatartozását gyalázó, sértő kifejezés, burkolt, vagy nyí­lt reklámhordozónak tekinthető,
  • a felhasználó neve jogszabályi értelemben védett név,
  • a felhasználó neve más jogos és méltányolható érdekeit sértő név,
  • tevékenysége jelen moderálási elvekkel ellenkezik,
  • a moderátor felszólí­tásának ismételten nem tesz eleget.

Adó 1%-os kampány

Átlapozta a mai újságot? El tudja képzelni, hogy a reggeli kávézás közben vagy munkába menet ne fussa át kedvenc napilapját, mert nem tudja azt elolvasni? A hazánkban élő vak és gyengénlátó emberek még napjainkban is nehezen vagy egyáltalán nem jutnak hozzá a nyomtatásban megjelent folyóiratokhoz, újságokhoz, pedig éppen úgy kíváncsiak a közélet híreire, a legújabb tudományos felfedezésekre, a politikusok vitáira, egy-egy különleges receptre, egy vicces írásra, mint Ön. Kérjük, hogy felolvasásaival és adó 1%-ának felajánlásával tegyen azért, hogy a vak és gyengénlátó emberek is elolvashassák, meghallgathassák az Önnek fontos cikkeket. A felajánlott adó 1%-okat többek között a felolvasott újságcikkeket tartalmazó Lapról hangra közösségi portál fenntartására és bővítésére fordítjuk.

Adószámunk: 18171776-2-42

Informatika a Látássérültekért Alapítvány